Rooms Katholieke Basisschool Andreas

Rembrandtlaan 14 2215 CK Voorhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Andreas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Andreas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Andreas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Andreas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school vindt resultaten belangrijk maar hecht even zoveel waarde aan een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen horen op de eerste plaats gelukkig te zijn en zich waardevol te voelen.

Uit de sociale vaardigheden toets blijkt dat leerlingen en daarmee de school hoog scoort op welbevinden en sociale competenties.

Als school hebben we een laag verwijzingspercentage naar het S(B)O. Ook leerlingen met minder capaciteiten weten we een geschikte plek te bieden.

We werken structureel aan het verbeteren van ons onderwijs en daarmee de resultaten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie heeft de school bezocht in maart 2013. Naar aanleiding van dit bezoek is het basisarrangement verlengd. Helaas heeft de Inspectie het schoolrapport nog niet gepubliceerd.

Terug naar boven