Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders op de Groenschool hebben een grote rol. Hieronder staat uitgebreid beschreven hoe de ouderparticipatie op onze school is.

De tevredenheidspeiling doen we om de 3 jaar. In 2025 zullen wij deze weer afnemen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven