Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Paradijsstraat 51 2275 EK Voorburg

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Groen van Prinstererschool!

Een school waar wij met z'n allen trots op zijn. Een school die klaar is voor de sprong naar de toekomst en die kinderen in staat stelt hun sprong naar de toekomst te maken.

Wij zijn een Protestants Christelijke basisschool waar iedereen die dit respecteert welkom is, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.

De volgende punten zijn voor ons belangrijk:

 • zorg voor jezelf en anderen
 • zelfstandigheid ontwikkelen
 • talentontwikkeling
 • verantwoordelijkheid geven en nemen
 • leren volgens 21 eeuwse vaardigheden

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom om die met ons te delen. 

Wij wensen u en uw kind(eren) een mooie schooltijd toe op de Groenschool!    


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Spelend en onderzoekend leren
 • Digitaliseren waar meerwaarde
 • De Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is de laatste jaren uitgegroeid tot een school met ongeveer 350 leerlingen. We hebben een instroom van 48 leerlingen per jaar, en dit blijft de aankomende jaren gelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal “De Speeldoos” en naschoolse opvang

Wij werken als school nauw samen met DAK Kindercentra voor de voor- tussen- en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal ‘De Speeldoos". De peuterspeelzaal is gevestigd in ons schoolgebouw. Het doel van de peuterspeelzaal is om peuters te laten spelen samen en naast andere peuters. De peuter kan er zo aan wennen om een ochtend of middag zonder papa en mama te spelen.

Bovendien leren de peuters spelenderwijs allerlei zaken ter voorbereiding op de basisschool.

Het telefoonnummer van de Speeldoos is: 088-7509631

De voor- en naschoolse opvang zijn gedeeltelijk gevestigd in ons schoolgebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik

Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcodekindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken. Er kan besloten worden tot een melding bij Bureau Jeugdzorg als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld. Indien wij als school vermoedens van kindermishandeling hebben, zijn wij genoodzaakt het Veilig thuis  te consulteren.  De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of de hulpverlening. De meldcode staat op de site van onze school onder informatie voor ouders.

Terug naar boven