Professor Casimirschool

van Deventerlaan 16 2271 TX Voorburg

  • De Professor Casimirschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. De school is gehuisvest in een pand uit 1926.
  • Schoolfoto van Professor Casimirschool
  • Schoolfoto van Professor Casimirschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Professor Casimir willen we dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Door zelfstandigheid, samenwerken en zelfreflectie moeten zij voldoende zelfvertrouwen opdoen om zich op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Dit geldt dus evenzeer voor het sociaal-emotionele als het cognitieve vlak. Wij geven hen op deze manier voldoende handvatten om in de toekomst een prositieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen welkom
  • Positieve aandacht
  • Verantwoordelijk
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we een stabiel aantal leerlingen, rondom de 240 á 250. Deze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen.

Elk schooljaar kunnen 32 nieuwe leerlingen instromen in groep 1. Helaas hebben we te maken met wachtlijsten, waardoor niet alle kinderen die bij ons worden aangemeld een plaats kunnen krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor alle groepen is er ’s morgens een inlooptijd van 8.20-8.30 uur. De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lessen. Wij hechten er zeer aan dat de lessen op tijd beginnen en dat de ouders dus op tijd hun kinderen brengen en het schoolplein weer verlaten.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Voor  informatie kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice van Vlietkinderen, bereikbaar via telefoonnummer 070-3175959 of e-mail klantenservice@vlietkinderen.nl of een bezoek brengen aan de website www.vlietkinderen.nl. Casa Mia is bereikbaar op telefoonnummer 06-14535617 Stoer en Robuust is bereikbaar op telefoonnummer 070-3873773.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Tijdens de lunchpauze wordt voor de kinderen die op school blijven de tussen schoolse opvang (TSO) verzorgd door Double Sports. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee en eten dit onder toezicht van de leerkracht op in het eigen lokaal. Na het eten, spelen de kinderen buiten met medewerkers van Double Sports, die hen de keuze bieden uit enkele sport-spelletjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven