Basisschool Essesteijn

Elzendreef 4 2272 EB Voorburg

Schoolfoto van Basisschool Essesteijn

Het team

Toelichting van de school

Het team van onze school kent een mooie mix van collega's met verschillende talenten en expertise. Als school doen we er alles aan deze zo goed mogelijk te benutten en in te zetten Medewerkers van Basisschool Essesteijn doen regelmatig aan nascholing om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van ons onderwijs en de doorgaande lijn binnen de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is het moeilijk om vervangers te vinden voor zieke of afwezige leerkrachten. Om op een situatie in te kunnen spelen waarbij één of meerdere leerkrachten door ziekte afwezig is, hebben we een stappenplan die gevolgd wordt. Er wordt gezocht naar interne oplossingen, waarbij bijvoorbeeld een leerkrachtondersteuner of een duo-collega de leerkracht vervangt. We trachten te allen tijde te voorkomen dat een groep op de eerste dag van de ziekte van de leerkracht naar huis moet worden gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Levensbeschouwelijk onderwijs

Onze school is een school voor algemeen bijzonder onderwijs. Er is keuze uit twee vormen die op onze school worden aangeboden:godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen per week drie kwartier levensbeschouwelijk onderwijs. De kinderen die niet opgegeven zijn voor één van de vormen van levensbeschouwelijk onderwijs blijven bij de groepsleerkracht en krijgen andere taken om zelfstandig mee aan het werk te gaan.

Gymnastiek

Voor de groepen 3 t/m 8 vinden de gymnastieklessen plaats in sporthal Essesteyn. Tweemaal per week krijgen de kinderen les van een vakleerkracht.

Muziek

De muzieklessen worden gegeven door een vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen om de week 35 tot 45 minuten muziekles. De vakleerkracht maakt gebruik van de methode 'Moet je doen' en van een zelf samengestelde methode met de lesonderdelen zingen, muziek maken, bewegen en luisteren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven