Basisschool Essesteijn

Elzendreef 4 2272 EB Voorburg

Schoolfoto van Basisschool Essesteijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Essesteijn te Voorburg! Dit SchoolVenster biedt u diverse gegevens van en inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van o.a. de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

In onze school willen we kinderen bijeen brengen van verschillende levensbeschouwelijke stromingen als voorbereiding op de hedendaagse maatschappij. Die open houding is kenmerkend voor de manier waarop de school het onderwijs inricht en voor de manier waarop allen die bij de school betrokken zijn met elkaar omgaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met een plus
  • Schoolklimaat
  • Duidelijke structuur
  • Optimale ontwikkeling
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kan jaarlijks maximaal 60 4-jarige leerlingen laten instromen. Helaas kunnen we daarmee niet alle kinderen plaatsen die aangemeld worden. Kortom, de school beschikt over een wachtlijst. De school kent hierdoor een stabiel leerlingaantal.

- aanmeldingsprocedure> Christel

- leerlingvolgsysteem

- passend onderwijs i.c.m. SPPOH

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven