PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de leerlingtevredenheidspeiling van juni 2018 blijkt dat leerlingen vooral tevreden zijn met de duidelijke regels op school.

De leerlingen voelen zich veilig in de klas, de juffen en meesters kunnen goed uitleggen en de leerlingen hebben veel vriendjes en vriendinnetjes.

Vergeleken met andere kinderen in Nederland hebben onze leerlingen hun werk gemiddeld vaker af, vinden ze rekenen en Engels leuker, zijn de regels duidelijk en vinden ze het leuker om naar school te gaan dan hun leeftijdsgenootjes!

Extra aandacht is er nodig voor spreekbeurten, de schoonmaak op school, het vinden van informatie en het sociale klimaat in vrije situaties.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Helaas is de respons vrij laag geweest (32%) waardoor de gegevens met enige terughoudendheid geïnterpreteerd dienen te worden.

Ouders gaven aan het meest tevreden te zijn met het team van leerkrachten en de begeleiding. Op het gebied van kennisontwikkeling scoren we zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op. Er is nog winst te behalen op het gebied van contact met de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven