PCBS De Driemaster

Spinozalaan 175 2273 XG Voorburg

Schoolfoto van PCBS De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Driemaster te Voorburg. Met een gedreven team leerkrachten werken wij dagelijks hard aan het onderwijs van onze leerlingen. En de resultaten mogen er zijn, met een multiculturele populatie lukt het ons om mooie resultaten te bereiken! De inspectie is het na een bezoek in 2016 volledig met ons eens. Over de kwaliteit van ons onderwijs kunt u meer teruglezen in het schoolplan https://www.driemastervoorburg.nl/cp/uploads/downloads/Schoolplan-2019-2023.pdf

Met behulp van de methode "Teach like a champion" lukt het ons om het beste resultaat in leerlingen naar boven te krijgen. Daarnaast heeft Snappet een vaste plaats in ons onderwijs. We hebben een (meer)begaafdheidsgroep maar hebben ook een instroomgroep voor niet-Nederlandstalige leerlingen.

Naast kwalitatief goed onderwijs geloven wij ook dat elk kind zijn eigen talenten heeft en die mag ontdekken. Zo hebben we in het rooster handvaardigheid, dans, muziek en een talentenklas opgenomen. De talentenklas geeft de leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid om in samenwerking met het voortgezet onderwijs op zoek te gaan naar hun talenten. Techniek, koken, het maken van een bijenhotel en paardencoaching is het schooljaar 2022-2023 onderdeel van het programma geweest.

We zijn echt een buurtschool, we kennen alle leerlingen en contacten met ouders staan hoog in ons vaandel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Snappet (digitaal leren)
  • Rots en water school
  • Teach Like a Champion
  • Gedreven en deskundig team
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het delen van het brin-nummer met een andere school, zijn de gegevens van diverse jaren niet juist. Excuses voor het ongemak.

De werkelijke aantallen zijn:

1-10-2017 242

1-10-2018 242

1-10-2019 235 

1-10-2020 258 

1-2-2022 266

1-2-2023 265


Rondleiding

Bent u benieuwd naar onze school? U bent van harte welkom voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding kunt u de sfeer van de school proeven en vragen stellen. U kunt telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak of via de website van school een online verzoek sturen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden

De gemeente Leidschendam-Voorburg hanteert een aanmeldbeleid dat voor alle scholen in de regio geldt. Op een aantal scholen zijn wachtlijsten voor kinderen die 4 worden en voor kinderen die tussentijds van school wisselen. Op sommige scholen is er geen sprake van een wachtlijst. De meest recente informatie vindt u op de website van de gemeente: https://www.lv.nl/aanmelden-basisschool


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Driemaster hebben wij een continurooster van maandag tot en met vrijdag.
De lestijden bij ons op school zijn 08.30 uur tot 14.00 uur. 
De leerlingen kunnen vanaf 08.20 uur de school binnen komen via de ingang bij het schoolplein. 
Buiten deze tijden kunt u aanbellen bij de hoofdingang.

De leerlingen hebben twee pauzemomenten op een dag.
In de ochtend eten we fruit of groente en in de middag een kleine lunch.
Dit nemen de leerlingen van huis mee.

In onze school is DAK-kindercentrum gevestigd. Zij bieden voorschoolse en naschoolse opvang aan.
Meer informatie vindt u op: https://www.dakkindercentra.nl/locaties/voorburg/bovenveen/eva-dak-spinozalaan-buitenschoolse-opvang/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven