Basisschool St Maartens

Wijkerlaan 10 2271 EP Voorburg

  • Schoolfoto van Basisschool St Maartens
  • Schoolfoto van Basisschool St Maartens
  • Schoolfoto van Basisschool St Maartens
  • Schoolfoto van Basisschool St Maartens
  • Schoolfoto van Basisschool St Maartens

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van de Sint Maartensschool in Voorburg.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat het leerlingaantal op de Sint Maartensschool al een groot aantal jaren evenwichtig is. Elk schooljaar hebben wij plek voor 43 leerlingen, waarmee wij streven naar een maximale groepsgrootte van 32 leerlingen in de reguliere groepen en 28 leerlingen in de combinatiegroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven