John F Kennedybasisschool

Edammerweg 55 1131 DR Volendam

  • Schoolfoto van John F Kennedybasisschool
  • Schoolfoto van John F Kennedybasisschool
  • Schoolfoto van John F Kennedybasisschool
  • Schoolfoto van John F Kennedybasisschool
  • Schoolfoto van John F Kennedybasisschool

In het kort

Toelichting van de school

De J.F. Kennedyschool is een school in het hart van Volendam, dichtbij het Boelenspark. In ons prachtige gebouw vind je op de begane grond groepen 1 t/m 3 en op de eerste verdieping groepen 4 t/m 8.
Op onze school wordt nog redelijk traditioneel lesgegeven, maar zijn er ondertussen wel allerlei initiatieven richting meer modern onderwijs zichtbaar. Zo loopt er een pilot met Chromebooks, wordt er een project Robotica gedaan en zien we door de inzet van bovenschools vakleerkrachten voor muziek dat dit flink in ontwikkeling is.

Samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. We trachten een intensief contact met hen op te bouwen. De startgesprekken, die we in schooljaar 2016-2017 voor het eerst gevoerd hebben, is daar een belangrijke stap voorwaarts in geweest.

Wij maken deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Creativiteit
  • Verwondering
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een gevoel van veiligheid is een basisvoorwaarde voor onze leerlingen om tot ontplooiing in al haar facetten te komen.


Terug naar boven