Sint Petrusbasisschool

Schoklandstraat 73 1131 KX Volendam

Schoolfoto van Sint Petrusbasisschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Petrusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht
  • Passend
  • Aandacht
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen beginnen dagelijks om 8.30 uur en 13.15 uur.  De eerste schoolbel gaat echter 5 minuten eerder, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen De schooldeuren gaan echter al om 08.15 uur en 13.00 uur open. We willen hiermee voorkomen dat ouders met kinderen op verschillende scholen in de problemen geraken.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons Schoolveiligheidsprotocol staat ons beleid beschreven. Bovendien vindt u daar het anti-pestprotocol en de Meldcode.

Terug naar boven