Basisschool de Schakel

Populierenstraat 39 4581 BR Vogelwaarde

Schoolfoto van Basisschool de Schakel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheidsmeting de Schakel   

Tijdens de laatste meting, december 2022, scoorde onze school gemiddeld een 7,6

Basisschool de Schakel scoort als school een 3,14. Daarmee scoort de school voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 37%: 67 van de 179 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

De ouders gaven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het leerstofaanbod, pedagogisch handelen, didactisch handelen, de actieve en zelfstandige rol van leerlingen en het schoolklimaat. Verbeter en bespreekpunten liggen op het gebied van Zorg en begeleiding, ontwikkelingsgericht onderwijs en sociale veiligheid. De resultaten zijn in het team en de MR besproken.De verbeterpunten zijn meegenomen in het schoolplan en afgelopen periodes uitgevoerd. 


                                                                                                      

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven