IKC De Paradijsvogel

Henk Lensenlaan 1 2114 ER Vogelenzang

Schoolfoto van IKC De Paradijsvogel

In het kort

Toelichting van de school

Aan de rand van de duinen in het dorp Vogelenzang ligt IKC De Paradijsvogel. IKC De Paradijsvogel is het kindcentrum in Vogelenzang. Het gebouw werd in het schooljaar 2013-2014 ingericht als kindcentrum. Het kindcentrum wordt gevormd door de samenwerking met verschillende disciplines, te weten: de school, de peuterspeelzaal, tussenschoolse en buitenschoolse opvang, bibliotheek Zuid Kennemerland.
Dit Schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Bij enkele items wordt toelichting gegeven op de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Keurmerk Goed
  • Oog voor talent van ieder kind
  • Kleinschaligheid
  • Sport, natuur, muziek, lezen
  • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment bedraagt ons leerlingenaantal 125. Met de geplande bouwwerkzaamheden van huizen rondom het IKC verwachten we in de toekomst verder te groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een IKC wat betekent dat opvang en onderwijs onder één dak zit. De kinderen kunnen voor school terecht bij de voorschoolse opvang o.l.v. pedagogisch medewerkers (pm'ers) van Les Petits. Het onderwijs start vervolgens om 8.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Van 12.00-12.15 uur eten de kinderen hun lunch in de klas onder toezicht van de leerkracht. De kinderen die dan nog niet klaar zijn (doorgaans de kleuters) krijgen langer de tijd om hun eten op te eten. Om 12.15 uur start er een activiteitenaanbod o.l.v. de pm'ers. De kinderen kunnen zelf kiezen welke workshops zij willen doen (wij werken in blokken van vier weken). Om 13.00 uur start het onderwijs weer en eindigt om 15.00 uur. Daarna kunnen de kinderen weer terecht bij de buitenschoolse opvang tot 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Alleen als een kind lekker in zijn vel zit en goed naar school gaat, komt het tot leren. Daarom werken wij iedere dag aan een positief klimaat in ons IKC en hebben wij veel aandacht voor elk individueel kind. 

Terug naar boven