Basisschool Bergop

Bostenstraat 21 6367 HK Voerendaal

  • Schoolfoto van Basisschool Bergop
  • Schoolfoto van Basisschool Bergop
  • Schoolfoto van Basisschool Bergop

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Bergop in Ubachsberg. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van onze school. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Bergop. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig biedt de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

WAT MAAKT BASISSCHOOL BERGOP ZO BIJZONDER?  

Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt en in de praktijk de leerkrachten en leerlingen aan het werk zien.  Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: www.bs-bergop.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitieit
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien dat het leerlingaantal op basisschool Bergop stabiel blijft, zelfs licht stijgend. Deze stijging is te herleiden vanwege verhuizingen, kleine  instroom komende vanuit de omliggende kernen/ gemeenten. Voor de toekomst verwachten we een stabilisatie. 

Voor meer informatie zie onze website: https://bs-bergop.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school.

https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven