Ichtusschool

Waaigat 1 4381 JC Vlissingen

  • Schoolfoto van Ichtusschool
  • Schoolfoto van Ichtusschool
  • Schoolfoto van Ichtusschool
  • Schoolfoto van Ichtusschool
  • Schoolfoto van Ichtusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met een vaste invalpool binnen onze stichting. Dat betekent dat de kinderen bij ziekte meestal een bekend gezicht voor de klas hebben. Ook wij hebben te maken met het tekort aan leraren, maar tot nog toe is het zelden voorgekomen dat we geen vervanging hadden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hiervoor de schoolgids die te vinden is op de website van de school

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie hiervoor de schoolgids die te vinden is op de website van de school

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kijken echt per kind wat er mogelijk is. Heeft u daar vragen over, maak dan een afspraak met de directeur en intern begeleider.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zie verder de website van de school

Terug naar boven