Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs

Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen

  • Schoolfoto van Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Graaf Jan van Nassauschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Graaf Jan van Nassauschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. De school wordt op dit moment bezocht door ruim 130 leerlingen. Op deze site komt u meer over de school te weten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven