Louise de Colignyschool

Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen

  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool
  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool
  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt door een andere leerkracht opgevangen. Een enkele keer volgen de leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen maken wij voor vervanging van leerkrachten gebruik van het personeelscluster van Onze Wijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden is heel afhankelijk van de actuele situatie. Kinderen veranderen en scholen veranderen.

Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, de grenzen aan opvang baarheid en de ambities van het team ten aanzien van het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften.Om goed te kunnen inschatten of dat wat het kind nodig heeft geboden kan worden op deze school is altijd een persoonlijk gesprek nodig. In welke groep zou het kind komen; hoe groot is die groep; hoe is deze samengesteld; welke juf of meester staat ervoor; hoe is de situatie thuis; is er al ondersteuning vanuit de zorg en welke ondersteuning kan de school eventueel krijgen van het samenwerkingsverband? Dit zijn allemaal vragen die besproken moeten worden waarna kan worden afgewogen of dit de juiste school is.

Het schoolondersteuningsprofiel is een algemene beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld geeft van de algemene mogelijkheden van de school. Binnen samenwerkingsverband Kind op 1 hebben we afgesproken dat we deze onderwerpen op dezelfde wijze bespreken zodat er iets te zeggen valt over het totaalbeeld van de regio.

Elk schoolteam bespreekt jaarlijks de volgende items:

?  Ontwikkeling van de basisondersteuning (de 10 standaarden) en conclusies
?  Algemeen beeld van ondersteuningsmogelijkheden van de school
?  Reflectie op begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften
?  Conclusies? mogelijkheden 
? grenzen
? ambities
? ontwikkelpunten

Ons schoolondersteuningsprofiel in de bijlage is de weergave van de opbrengst van dat gesprek.Voor verdere informatie verwijs ik u dan ook naar de bijlage.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken nauw samen met Peutergroep de Strandjutters (KOW). Er is sprake van afstemming op het gebied van het onderwijsaanbod, thema's en overdracht.

Terug naar boven