Louise de Colignyschool

Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen

  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool
  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool
  • Schoolfoto van Louise de Colignyschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Louise de Coligny.

De Louise de Coligny is een middelgrote basisschool in de wijk Paauwenburg in Vlissingen. Op dit moment zitter er ongeveer 220 kinderen op onze school verdeeld over 9 groepen. 

De school is een deel van het kindcentrum aan zee. Dit kindcentrum werkt samen met de kinderopvang, bibliotheek en de partners in de wijk. De school zet ertoe aan dat kinderen en jongeren in hun eigen omgeving (op school, thuis en in de vrije tijd) optimaal aanbod van mogelijkheden tot groei kunnen vinden. 

Met een enthousiast en betrokken team zorgen we voor eigentijds onderwijs, waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We houden daarbij rekening met de eigenheid van ieder kind en zijn of haar onderwijsbehoeften. 

We werken met lesmethodes die up to date zijn en maken daarbij gebruik van EDI, coöperatieve werkvormen en Boeiend Onderwijs Vanaf groep 4 werken we in opbouw steeds meer met digitale methodes en worden door de leerlingen ook veelal digitaal verwerkt. Daarnaast leren zij omgaan met de Google Drive en de mailfunctie. 

Een duidelijke structuur en een goede sfeer in de klassen vinden we als team erg belangrijk. Vier leerkrachten zijn bevoegd om gecertificeerde weerbaarheidslessen te verzorgen in de gehele school. De leerkrachten zullen er alles aan doen om uit u kind te halen wat er in zit, want: "We zijn samen op weg naar jouw toekomst".

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Louise de Coligny. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Kindgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven