Archipelschool Ravenstein

Pablo Picassoplein 122 4382 KB Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Ravenstein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Sterke Punten

Kinderen voelen zich veilig op school

De leerkracht legt nieuwe dingen duidelijk uit

Onze school heeft een leerlingenraad

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over schoolzaken

Mogelijke verbeterpunten

Kinderen krijgen vaak werk wat ze leuk vinden

Kinderen hoeven niet lang te wachten als ze hulp nodig hebben

Bespreekpunten

Schoolkrant en activiteiten na schooltijd 

Pesten via internet of sms

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven