Archipelschool Ravenstein

Pablo Picassoplein 122 4382 KB Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Ravenstein

In het kort

Toelichting van de school

OBS Ravenstein is de openbare school die is gehuisvest in een prachtig gebouw, in het Middengebied van de gemeente Vlissingen. De brede school heeft de naam 'De Combinatie'. Brede school staat voor samenwerking met de andere partners in het gebouw. Dat zijn de RK school St.Jozef en RK/PC Het Vlot, Kinderopvang Walcheren IBS Iqra, Buurtteam, Bibliotheek en GGD. De Combinatie is het hart van de wijk waar van alles te doen en te leren is, voor kinderen, ouders/verzorgers en andere wijkbewoners. Wij vinden als school dat kinderen kansen geboden moeten worden. Niet alleen op school maar ook thuis en in de wijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen het gebouw is de kinderopvang Walcheren aanwezig. Hier is voorschoolse en naschoolse opvang mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven