Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • -in Zeeland-
  • normen en waarden
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In maart 2013 heeft de school de leerlingenvragenlijst vanuit WMKPO afgenomen.

Het responspercentage was 100 %.

In de bijlage is het rapport opgenomen. Hierin is per beleidsterrein beschreven:

- de uitslagen van een beleidsterrein of indicator

-de sterke punten (indien van toepassing)

-de mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing)

-de punten waarover men het eens is (indien van toepassing)

-bespreekpunten (indien van toepassing)

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven