Archipelschool De Branding

Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding
  • -in Zeeland-
  • normen en waarden
  • Schoolfoto van Archipelschool De Branding

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- de capaciteiten van het kind (wat kan het kind);
- de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen);
- omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden).
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden geadministreerd , geanalyseerd en vervolgens wordt er voor de komende periode een Plan van aanpak op gezet.

Er is een Analyse Document Opbrengsten waarin gegevens en (trend-) analyses zijn opgenomen. Er staat per vakgebied genoemd welke activiteiten de groepsleerkrachten gaan ondernemen om te komen tot vooraf gestelde doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vanaf schooljaar 2015-2016 vastgesteld door middel van de IEP-eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven