Archipelschool De Omnibus

Slangenburg 1 - 3 4385 HT Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Omnibus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is gehouden onder de leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Omnibus.

De leerlingen zijn over het algemeen tevreden over de school, al zijn er natuurlijk ook punten waarop we ons kunnen verbeteren. Zij geven een hogere waardering voor schoolcultuur, ze vinden dat ze veel leren op school en geven aan dat ze het fijn vinden op deze school te zitten. Als verbeterpunten worden genoemd dat ze het taalonderwijs minder 'leuk' vinden en beter willen leren te praten over hoe ze over dingen denken.

De schoolleiding heeft de resultaten besproken met het team en de MR. Met name over de verbeterpunten zal het team een plan maken hoe dit kan worden opgepakt en uitgevoerd. 

De rapportage is met de leerlingen, op hoofdlijnen, besproken.

Tevredenheid
7,7

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven