Archipelschool De Omnibus

Slangenburg 1 - 3 4385 HT Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Omnibus

In het kort

Toelichting van de school

De Omnibus is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen dat alle kinderen worden toegelaten en dat wij ieders mening respecteren. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor mensen van verschillende geloofs- en levensovertuiging. Een kenmerk van een openbare school is dat alle bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn. De school wordt bestuurd door de Stichting Archipel Scholen. 

Onze missie is om kinderen goed onderwijs te geven in een uitdagende, respectvolle, sociale en veilige omgeving. Er is veel aandacht voor het kind als individu. Dit houdt in dat wij het kind centraal stellen.

De Omnibus is gelegen in de wijk Bossenburgh. De kinderen die deze school bezoeken komen voornamelijk uit Bossenburgh maar ook uit de omliggende wijken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Omnibus valt onder één brinnummer met Het Mozaïek in Souburg. 

De leerlingenaantallen zijn daardoor minder betrouwbaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven