Archipelschool De Omnibus

Slangenburg 1 - 3 4385 HT Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool De Omnibus

In het kort

Toelichting van de school

"De Omnibus" is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen dat alle kinderen worden toegelaten en dat wij ieders mening respecteren. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor mensen van verschillende geloofs- en levensovertuiging. Een kenmerk van een openbare school is dat alle bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn. De school wordt bestuurd door de Stichting Archipel Scholen. 

Onze missie is om kinderen goed onderwijs te geven in een uitdagende, respectvolle, sociale en veilige omgeving. Er is veel aandacht voor het kind als individu. Dit houdt in dat wij het kind centraal stellen.

De Omnibus is gelegen in de wijk Bossenburgh. De kinderen die deze school bezoeken komen voornamelijk uit Bossenburgh maar ook uit de omliggende wijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar Onderwijs
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Samen Leren / Samen Leven
  • Goed voorbereid op de toekomst
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang na schooltijd en in de vakanties

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is goede kinderopvang belangrijk. In onze school biedt Kinder Opvang Walcheren (KOW) buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd). Hier kan uw kind zich na een drukke schooldag heerlijk ontspannen. Enthousiaste en goed opgeleide pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kind te begeleiden. In de vakanties is de opvang de gehele dag geopend. Ook voorschoolse opvang is mogelijk. Uw kind wordt dan vanaf 7.30 uur opgevangen in een rustige omgeving. Klik hier voor meer informatie over KOW.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven