Archipelschool Theo Thijssen

Troelstraweg 471 4384 PA Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Theo Thijssen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt door ons de leerlingtevredenheid gemeten.
Uit de meting blijkt dat de leerlingen het fijn vinden om op de Theo Thijssenschool te zitten.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2022 konden de ouders van de leerlingen van onze school een enquête invullen m.b.t. hun tevredenheid over de school. Ouders gaven de school gemiddeld het rapportcijfer 8,1

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven