Archipelschool Theo Thijssen

Troelstraweg 471 4384 PA Vlissingen

Schoolfoto van Archipelschool Theo Thijssen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt door ons de leerlingtevredenheid gemeten.
Uit de meting blijkt dat de leerlingen het fijn vinden om op de Theo Thijssenschool te zitten.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2017 konden de ouders van de leerlingen van onze school een enquête invullen m.b.t. hun tevredenheid over de school.Tevens bestond de mogelijkheid om de school ‘tips’ te geven.Door 35,7 procent van de ouders werd de vragenlijst ingevuld. De uitslag vindt u hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven