RK Basisschool St. Jozef

Pablo Picassoplein 121 4382 KB Vlissingen

  • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Jozefschool is een katholieke basisschool binnen 'De Combinatie', gelegen aan het Pablo Picassoplein in Vlissingen. De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit de buurt van de school en zijn met elkaar een mooie afspiegeling van de Vlissingse bevolking. 

De Sint Jozefschool heeft negen groepen: twee onderbouwgroepen, zes jaargroepen 3 tot en met 8 en een schakelklas. We streven ernaar dat de leerlingen met maximaal twee leerkrachten te maken hebben in de groep. Het team bestaat uit zestien leerkrachten, een RT-er, twee onderwijsassistenten, de congiërge en de directeur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samenwerking
  • Kwaliteit
  • (In) Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozefschool ligt in het Middengebied en naast het Ravesteynplein, een nieuwbouwproject. De komende jaren verwachten we een lichte groei in het aantal leerlingen. Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met de directeur. Deze maakt een afspraak voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de interne vertrouwenspersoon is er een externe vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website van Prisma Scholengroep. 

De school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe er met de gegevens over leerlingen wordt omgegaan. Ouders hebben recht op volledige transparantie van de school daarover. Met het document 'Informatieplicht, transparantie (schoolgids)' willen wij onze ouders informeren over privacy op school.

Terug naar boven