Kindcentrum De Vlechter

Constantijn Huijgensstr 1 5251 LW Vlijmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vlechter

In het kort

Toelichting van de school

KC de Vlechter maakt onderdeel uit van Stichting Talentis. Stichting Talentis is een overkoepelende organisatie met 15 basisscholen. Onder het motto “gelukkig leren” en in een veilig klimaat krijgen kinderen de ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en hun talenten te ontwikkelen. De scholen onderscheiden zich waar gewenst, werken samen en delen expertise waar mogelijk. KC de Vlechter geeft vanuit haar visie "Samen brengen, samen leren" het onderwijs vorm.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenbrengen, samen leren
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Zelfstandig werken
  • respectvol
  • Gezonde, groene school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder kind moet met een goed gevoel naar school gaan en zich daar prettig voelen. Wij zijn hier verantwoordelijk voor en creëren daarvoor de voorwaarden. Pas als een kind zich emotioneel vrij voelt, nieuwsgierig is en vol zelfvertrouwen kan handelen komt het tot leren. Een kind moet ook leren om rekening te houden met anderen en positief met anderen om te gaan. Wij zijn daar op school actief mee bezig door een prettig groepsklimaat neer te zetten, de sociale omgang te bevorderen en alert te zijn op pestgedrag. De methodiek "Vreedzaam" speelt hierin voor onze school een belangrijke rol. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar welkom zijn. Van ’s morgens vroeg tot aan het avondeten. Een plek waar zij kunnen spelen, sporten, chillen en waar zij ook onderwijs krijgen. Een veilige plek met vertrouwde volwassenen, waar kinderen zich thuis en welkom voelen, ook als hun ouders aan het werk zijn. Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt, waar een kind zich kan ontwikkelen en zijn talenten ontdekt worden. Een omgeving waar volwassenen antwoord geven op zijn vragen en tegemoetkomen aan zijn behoeften. Op maat, passend bij ieder kind. Vanuit een doorgaande lijn! Dit biedt Kindcentrum de Vlechter uw kind(eren)! Basisschool De Vlechter en Ons Kindbureau werken nauw met elkaar samen in Kindcentrum de Vlechter. Zij bieden kinderopvang van 0 tot en met 12 jaar. Er is aanbod voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang en opvang voor 0-13 jarigen (voorschools, naschools en vakantieopvang). Ook flexibele opvang is mogelijk. Als u belangstelling heeft voor opvang dan kunt u dit aangeven bij de medewerkers van plaatsing & planning (Marjolein van der Veen en Anja Haneveer) via info@onskindbureau.nl of telefonisch: 073 851 1158.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen op school. Seksuele intimidatie en machtsmisbruik, zoals (digitaal) pesten, agressie en discriminatie, zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt. In het kader van de algemene Arbo- wetgeving en de Kwaliteitswet voor het onderwijs uit 1998, zijn scholen verplicht een aantal zaken te regelen die hiermee nauw verband houden, zoals het vaststellen van een klachtenprocedure en het instellen van een klachtencommissie (Stichting KOMM). Belangrijke onderdelen van de klachtenprocedure zijn het aanwijzen van een interne contactpersoon op school en het “benoemen” van een externe vertrouwenspersoon, die deskundig is op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. Ouders en/of leerlingen kunnen bij ons op school met vragen en klachten over ongewenste intimiteiten terecht bij Karin de Groot, Wout de Jong of Dominique Habraken. Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met hen.

Terug naar boven