Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Galileistraat 1 5756 AW Vlierden

In alle groepen worden structureel coöperatieve werkvormen ingezet.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hierin volgen we de wettelijke richtlijnen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Wegwijzer zijn de groepen meestal gegroepeerd in combinatiegroepen. Jaarlijks wordt bekeken welke groepsverdeling het beste is voor de kinderen en de organisatie.

We zitten op dit moment in een transitie van combinatiegroepen naar steeds meer bouwgroepen (leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas) onderbouw, middenbouw,  bovenbouw groepen en   Groepsdoorbrekende niveaugroepen (leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

groep  1 t/m 4 ---940 uur

groep 5 t/m 8 ---1000 uur

Vanaf schooljaar 2020-2021 

groep 1 t/m 4 ---940 uur

groep 5 t/m 8 ---960 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

we gebruiken hierbij de methode als leidraad. Waarbij we uitgaan van onze eigen professionaliteit en de onderwijsbehoefte van de groep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

zie ondersteuningsprofiel in de bijlage

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven