Basisschool De Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • voor succes in het vervolg onderwijs.
  • als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
  • als pedagogisch partner.
  • toekomstbestendig met kennis en vaardigheden als basis.
  • professionaliseren zich continu en werken datagericht.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven aan tevreden te zijn met de sfeer en het onderwijs op onze school.

Wij besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klas en in de school door onder andere het inzetten van Klas- en Teambouwers en door het hanteren van heldere regels en afspraken. De leerkrachten werken gedifferentieerd, kijken goed naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en zijn duidelijk in hun verwachtingen naar de kinderen toe. Dat draagt bij aan een goed klimaat waarin kinderen kunnen spelen en leren.

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De MR neemtieder jaar een enquête af onder ouders om de oudertevredenheid te meten.

De uitkomsten worden besproken in het MT. Het MT laat ouders weten hoe de oudertevredenheid is op dat moment en welke actiepunten geformuleerd zijn. 

In 2016-2017 is de enquête ingevuld door 278 ouders.

De ingevulde enquêtes zijn als volgt verdeeld over de 3 locaties:

Het Balkon 33 ingevulde enquêtes (48%)

De Boomgaarden 96 ingevulde enquêtes (41%)

De Tuinlanden 158 ingevulde enquêtes (53%)  

Uit de enquête blijkt dat ouders positief zijn.

Kinderen en ouders voelen zich hier thuis en de kinderen gaan met plezier naar school.  

Gemiddeld gaven ouders de Twaalfruiter in 2017 het rapportcijfer 7,5  

Het meest positief zijn ouders over het schoolgebouw en –pleinen, de algemene communicatie, het contact met de leerkracht, de rapporten, de aanpak van evenementen en de kennisoverdracht (van leerkracht naar ouders over hun kind).

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven