Basisschool de Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • voor succes in het vervolg onderwijs.
  • als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
  • als pedagogisch partner.
  • toekomstbestendig met kennis en vaardigheden als basis.
  • professionaliseren zich continu en werken evidence informed en evidence based.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven aan tevreden te zijn met de sfeer en het onderwijs op onze school.

Wij besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klas en in de school door onder andere het inzetten van Klas- en Teambouwers en door het hanteren van heldere regels en afspraken. De leerkrachten werken gedifferentieerd, kijken goed naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en zijn duidelijk in hun verwachtingen naar de kinderen toe. Dat draagt bij aan een goed klimaat waarin kinderen kunnen spelen en leren.

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2019-2020 werken we met een nieuw instrument van DUO om de oudertevredenheid, leerlingtevredenheid (inclusief veiligheid) en medewerkertevredenheid te meten. Voorheen deden we dit met verschillende instrumenten.
De resultaten van deze enquêtes worden geanalyseerd en in de nieuwsbrief aan u teruggekoppeld samen met de acties en conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. 

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven