Basisschool De Twaalfruiter

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • voor succes in het vervolg onderwijs.
  • als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
  • als pedagogisch partner.
  • toekomstbestendig met kennis en vaardigheden als basis.
  • professionaliseren zich continu en werken datagericht.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Ieder kind op de scholen van Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens heeft recht op het beste onderwijs. Het beste onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind een (eigen) optimale cognitieve ontwikkeling doormaakt en het kind gevoed wordt om uit zichzelf te halen, wat er in zit. 

De kwaliteit van ons onderwijs hangt direct samen met de kwaliteit van de leerkrachten, de kwaliteit van het management en de kwaliteit van de stichting. Wij zijn een lerende organisatie; wij zijn continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken, keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen te houden.

Wat dit precies betekent voor de Twaalfruiter kunt lezen op deze site.

    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis en vaardigheden
  • Professionele leerkrachten
  • Goed leiderschap van MT
  • Ouders als pedagogisch partner
  • Weerbaar en wendbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1331
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven