Torenpleinschool

Schoolstraat 7 3451 AA Vleuten

  • Het schoolgebouw van de Torenpleinschool bestaat uit een monumentaal pand met nieuwbouw.
  • Een prachtig leerplein waar de leerlingen van de groepen 5 en 6 individueel of in groepjes kunnen (samen)werken.
  • Een prachtig leerplein waar de leerlingen van de groepen 7 en 8 individueel of in groepjes kunnen (samen)werken.
  • Schoolfoto van Torenpleinschool
  • Schoolfoto van Torenpleinschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Torenpleinschool!

De Torenpleinschool is een gezellige, kleinschalige, christelijke basisschool in het hart van Vleuten. Wij zijn trots op onze school, waar het niet alleen draait om de resultaten, maar waar leerlingen gestimuleerd worden zich veelzijdig te ontplooien. Om dit te bereiken, doen we onze uiterste best om de leerlingen met plezier naar school te laten komen. We bewaken de goede sfeer, het behalen van succeservaringen en de ontwikkeling van zelfstandigheid van onze leerlingen. We zijn constant in ontwikkeling. Wat goed is behouden we. We veranderen wat beter kan.

Mocht u meer willen weten over onze school of wilt u eens een kijkje komen nemen, dan kan dat natuurlijk. Wij nodigen u graag uit op één van onze informatiemomenten. Op onze website: www.torenpleinschool.nl kunt u zien wanneer deze gepland zijn.

Met vriendelijke groet,

Team Torenpleinschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Professioneel
  • Talentontwikkeling
  • Werken vanuit vertrouwen
  • Gezien, gehoord & geaccepteerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U vindt ons in het hart van Vleuten. De school is gehuisvest in een prachtig gebouw. Het oudste deel is gebouwd in 1927. In de loop der jaren is er veel verbouwd en aangebouwd. Hierdoor hebben wij nu een gebouw met 16 lokalen met de charme van vroeger, maar met alle faciliteiten die nodig zijn om modern onderwijs te kunnen geven. Naast het werken in de groepen is er ook ruimte om te werken en te spelen op één van onze leerpleinen. Op de leerpleinen werken en spelen leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes. Op 1 oktober 2021 heeft onze school 353 leerlingen. In 2023 zullen wij doorgroeien naar 17 groepen waarvan 5 kleutergroepen en van elk leerjaar 2 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven