OBS Vleuterweide

Passiebloemweg 5 3452 CZ Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide
  • Schoolfoto van OBS Vleuterweide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de tevredenheidsvragenlijsten afgenomen onder de leerlingen van de bovenbouw. Deze resultaten worden besproken in het team en interventies worden ingezet.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de tevredenheidsvragenlijsten onder ouders afgenomen. 

Een keer per 4 jaar doen wij een uitgebreide enquête waarin de uitslagen meegenomen worden in het maken van een nieuw schoolplan. De eerstvolgende staat gepland in het najaar van 2023.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven