OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Kees was een creatieve man, een schrijver. We hebben dan ook (veel) aandacht voor boeken (lezen én stellen!).
  • Kees was óók een creatieve man. We besteden aandacht aan het creatieve proces (muziek, beeldend, dans, drama).
  • We zijn in beweging, figuurlijk én letterlijk. Kinderen zijn actief in lessen én genieten van beweegactiviteiten tijdens de gym en buiten.
  • We hebben aandacht voor burgerschap en ondersteunen kinderen om democratische volwassenen te worden. We zijn een Vreedzame School.
  • We werken enerzijds methodisch en anderzijds thematisch (d.m.v. projecten). Kinderen leren op allerlei manieren!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is de monitor Sociale Veiligheid voor het laatst uitgevoerd. Deze monitor bevestigt ons beeld dat het goed gaat met de sfeer op 'de Kees'. Fijn!
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben we de ouders gevraagd naar hun ervaringen met onze school. Die resultaten hebben we besproken met enkele ouders van de ouderraad (OR) én de medezeggenschapsraad (MR) én met het team. Ouders lijken in toenemende mate tevreden - fijn! We vinden het prettig dat we ouders ook (weer) meer ín de school kunnen ontvangen. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven