OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein

In het kort

Toelichting van de school

De Kees Valkensteinschool is een openbare basisschool, gelegen in de wijk 'de Tol' in Vleuten. We zijn een knusse, middelgrote dorpsschool waar iedereen elkaar kent. Dynamisch, omdat we volop in ontwikkeling zijn. In de onderbouw werken we vanuit thema's en spel. In de midden- en bovenbouw geven we les op 3 niveaus en werken we met weektaken. 

We willen met innovatief onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij. Dit betekent dat leerlingen in een veilige omgeving, vaardigheden moeten ontwikkelen om in de toekomst mee te kunnen doen met deze veranderingen. Naast het werken aan basisvaardigheden als rekenen en taal is er dus ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en voor leren leren. 

Mocht u meer informatie willen over onze school dan kan dat via onze website: www.keesvalkenstein.nl. We horen graag van u!

Vriendelijke groet,
Team OBS Kees Valkenstein

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Plezier
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kees Valkenstein is een middelgrote dorpsschool. Eerder leek het erop dat we een flinke dependance zouden krijgen in de nieuwe wijk Haarzicht. Later werd besloten om hier een aparte school te starten (waardoor de aantallen op de KVS licht teruglopen). 

We verwelkomen dagelijks ongeveer 240 kinderen. De school is verdeeld in de onderbouw (groep 1-3) en bovenbouw (groep 4-8). De groepen hebben een maximale grootte van 30 kinderen. In de groepen 1 t/m 3 én 6/7 is nog plek. 


Weergave

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven