OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein

In het kort

Toelichting van de school

De Kees Valkensteinschool is een openbare basisschool, gelegen in de wijk 'de Tol' in Vleuten. We zijn een knusse, middelgrote dorpsschool waar iedereen elkaar kent. Dynamisch, omdat we volop in ontwikkeling zijn. In de onderbouw werken we vanuit thema's en spel. In de midden- en bovenbouw geven we les op 3 niveaus en werken we met weektaken. 

We willen met innovatief onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij. Dit betekent dat leerlingen in een veilige omgeving, vaardigheden moeten ontwikkelen om in de toekomst mee te kunnen doen met deze veranderingen. Naast het werken aan basisvaardigheden als rekenen en taal is er dus ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en voor leren leren. 

Mocht u meer informatie willen over onze school dan kan dat via onze website: www.keesvalkenstein.nl. We horen graag van u!

Vriendelijke groet,
Team OBS Kees Valkenstein

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Plezier
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kees Valkenstein is een middelgrote dorpsschool. Eerder leek het erop dat we een flinke dependance zouden krijgen in de nieuwe wijk Haarzicht. Later werd besloten om hier, onder hetzelfde 'brin-nummer' een aparte school te starten (waardoor de aantallen op de KVS licht teruglopen). 

We verwelkomen dagelijks ongeveer 225 kinderen. De school is verdeeld in de onderbouw (groep 1-3), middenbouw (groep 4-5) en bovenbouw (groep 6-8). De groepen hebben een maximale grootte van 30 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolverzekering
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: - een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het overblijven; - een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; - een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. SPO Utrecht heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur aan derden veroorzaakt tijdens de rit. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

Terug naar boven