OBS Kees Valkenstein

Kortland 23 3451 VD Vleuten

  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Schoolfoto van OBS Kees Valkenstein
  • Veel ruimte om binnen te spelen: met muziek, dans, drama!
  • Veel ruimte om binnen te spelen: beeldend en creatief!
  • Ruimte voor spelen én leren - óók methodisch.

In het kort

Toelichting van de school

De Kees Valkensteinschool is een openbare basisschool, gelegen in de wijk 'de Tol' in Vleuten. We zijn een knusse, middelgrote dorpsschool waar iedereen elkaar kent. Dynamisch, omdat we volop in ontwikkeling zijn. In de onderbouw werken we vanuit thema's en spel. In de midden- en bovenbouw geven we les op 3 niveaus, werken we met weektaken. Ook hier is er ruimte voor thematisch werken.

We willen met innovatief onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij. Dit betekent dat leerlingen in een veilige omgeving, vaardigheden moeten ontwikkelen om in de toekomst mee te kunnen doen met deze veranderingen. Naast het werken aan basisvaardigheden als rekenen en taal is er dus ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en voor leren leren. 

Mocht u meer informatie willen over onze school dan kan dat via onze website: www.keesvalkenstein.nl. We horen graag van u!

Vriendelijke groet,
Team OBS Kees Valkenstein

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Plezier
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kees Valkensteinschool is een middelgrote dorpsschool. Eerder leek het erop dat we een flinke dependance zouden krijgen in de nieuwe wijk Haarzicht. Later werd besloten om hier, onder hetzelfde 'brin-nummer' een aparte school te starten. 

We verwelkomen dagelijks ongeveer 220 kinderen. De school is verdeeld in de onderbouw (groep 1-3), middenbouw (groep 4-5) en bovenbouw (groep 6-8). De groepen hebben in principe een maximale grootte van 30 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolverzekering
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: - een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het overblijven; - een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De verzekering biedt dekking voor schade aan de eigen auto van de ouder/vrijwilliger, die niet gedekt wordt door de eigen autoverzekering. Het moet gaan om schade die men zelf veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan de blikschade of no-claimterugval. Ook biedt de verzekering dekking voor letselschade die niet verhaalbaar is en dus zelf veroorzaakt.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

Terug naar boven