Kindcentrum Haarzicht

Haarzichtsingel 15 3451 MB Vleuten

  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de resultaten van de monitor besproken met de kinderraad. We zijn blij zijn dat de meeste kinderen zich fijn voelen op het kindcentrum. We zien ook verbetermogelijkheden (want we gaan niet voor gemiddeld ;-)). Zo denken we dat het helpt als sommige kinderen in de midden- en bovenbouw op momenten meer nabijheid van de meester of juf ervaren. Dan kan er nóg meer rust komen. 
De stuurgroep van teamleden die zich buigt over het sociale klimaat op het kindcentrum sluit zich graag bij die conclusie aan.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben we voor het eerst een vragenlijst uitgezet om de tevredenheid van ouders in beeld te brengen. We lazen dat ouders veelal tevreden zijn over de begeleiding die hun kind krijgt. Ook zien ouders hoe het kindportfolio (waarin we de ontwikkeling van kinderen vastleggen) zich ontwikkelt. Fijn! Tegelijkertijd herkennen we ook ontwikkelthema's. Niet alle ouders hebben het gevoel tijdens onze groei/ ontwikkeling de afgelopen jaren zijn 'meegenomen' in ons concept. M.b.t. communicatie zien we grote verschillen: sommige ouders willen meer/ vaker iets van ons horen, terwijl anderen juist aangeven door de bomen het bos niet te kunnen zien. We blijven daarover, óók met onze oudervereniging en de KC-raad, in gesprek. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven