Kindcentrum Haarzicht

Haarzichtsingel 15 3451 MB Vleuten

  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei en ontwikkeling
  • Verbinding
  • Reflectief
  • Duurzaamheid
  • Bezieling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Haarzicht opende in januari 2020 zijn deuren in de nieuwbouwwijk Haarzicht. Het kindcentrum groeit hard (per 1 augustus 2024 verwachten we 315 kinderen voor onderwijs). Het kindcentrum is verdeeld in kleinere afdelingen, zogenoemde 'mini-teams'. Kinderen gaan naar het kinderdagverblijf tot ze vier zijn (vier groepen), spelen en leren vervolgens in onderbouw 1 of onderbouw 2 (2x 3 groepen én 3 BSO-groepen), de middenbouw (4 groepen én 1 BSO-groep) of de bovenbouw (3 groepen én 1 BSO-groep). 

We hebben in ons gebouw 16 groepsruimtes. Daarmee is er capaciteit om de kinderen van Haarzicht te kunnen ontvangen. We hanteren een maximale basisgroepsgrootte van 30 kinderen. Het heeft onze voorkeur om ook in instructiegroepen maximaal 30 kinderen te begeleiden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De externe vertrouwenspersonen voor ouders en personeel zijn Barbel Roeleveld en Joost van Dijck. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar per mail via: barbel@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl of telefonisch: 070- 2600032.  De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Terug naar boven