Kindcentrum Haarzicht

Haarzichtsingel 15 3451 MB Vleuten

  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht
  • Schoolfoto van Kindcentrum Haarzicht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Haarzicht opende in januari 2020 zijn deuren in de nieuwbouwwijk Haarzicht. Het kindcentrum groeit hard (per 1 oktober 2021 verwachten we 200 kinderen voor onderwijs). Inmiddels werken we in mini-teams. Kinderen gaan naar het kinderdagverblijf tot ze vier zijn (vier groepen) spelen en leren in de onderbouw (5-6 groepen), middenbouw (3 groepen) of bovenbouw (1 groep). In de namiddag werken kinderen vanuit 4 BSO-groepen. Komend schooljaar starten we, met een klein groepje 'oudsten' de procedure PO-VO op (inclusief eindtoets). 

We hebben capaciteit om de kinderen van Haarzicht te kunnen ontvangen. Onze groei hangt samen met de oplevering van woning in onze omgeving. Instroom is alleen nog mogelijk voor kinderen in de jaargroepen 1-5. Onze bovenbouw zit de komende twee schooljaren vol. In de onder- en middenbouw werken we met een maximale groepsgrootte van 30. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven