IKC De Bavinck

Da Costastraat 26 3131 GC Vlaardingen

  • Schoolfoto van IKC De Bavinck
  • Schoolfoto van IKC De Bavinck
  • Schoolfoto van IKC De Bavinck

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van IKC De Bavinck uit Vlaardingen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Sinds 25 juni 2019 is de Dr. H. Bavinckschool een Integraal Kindcentrum (IKC) en noemt zich IKC De Bavinck. Een organisatie voor onderwijs en opvang, werkend vanuit één doorgaande leerlijn voor kinderen van 2-13 jaar. Ons IKC is gehuisvest in een nieuw gebouw en voorzien van moderne materialen qua leermethoden, digiborden en leerlinglaptops.

Ons motto: Natuurlijk b(l)oeiend!

We laten ons scholen in het gedachtegoed van John Hattie om Leren Zichtbaar te maken. We werken samen met de kinderen aan hun persoonlijke doelen, maken dit zichtbaar d.m.v. succescriteria en denken vanuit termen als dit ben je aanhet oefenen of moet je nog leren en dit heb je geleerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrij
  • Samenwerkend
  • Lerende organisatie
  • Flexibel
  • Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen voornamelijk uit de Indische buurt, uit de rand van het centrum en vanuit diverse nieuwbouwprojecten binnen Vlaardingen.
Wij hebben kinderen uit 29 culturen die over het algemeen met de Nederlandse taal worden opgevoed. Kinderen die nieuw in Nederland zijn gaan eerst naar een speciale school voor nieuwkomers om ondergedompeld te worden in een "taalbad". Daarna komen de kinderen naar o.a. ons kindcentrum of een ander kindcentrum in de nabijheid van het woonadres. We merken dat kinderen uit alle lagen van de bevolking minder talig het kindcentrum binnen komen dan gewenst. Er is om die reden 3 dagen per week een logopediste aanwezig die haar praktijk binnen ons kindcentrum houdt. Wij verwijzen aan het einde van groep 8 kinderen naar het voortgezet onderwijs conform wat bij ons kindcentrum mag worden verwacht; van VMBO BL - VWO. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de vakantieopvang gaan de kinderen met grote regelmaat eropuit. Ze doen een kookworkshop bij de plaatselijke pizzeria, bezoeken Jeugdstad tijdens de kerstvakantie, ondernemen excursies naar de brandweer en de Broekpolder.

Een zeer gevarieerd binnen - en buitenprogramma o.l.v. gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het omgangsprotocol en de meldcode zijn onderdeel van ons veiligheidsplan.

Terug naar boven