Dr H Bavinckschool

Da Costastraat 26 3131 GC Vlaardingen

Schoolfoto van Dr H Bavinckschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Dr.H.Bavinckschool uit Vlaardingen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Sinds 25 juni 2019 is De Dr. H. Bavinckschool een Integraal Kindcentrum (IKC) en noemt zich IKC De Bavinck. Een organisatie voor onderwijs en opvang, werkend vanuit één doorgaande leerlijn voor kinderen van 2-13 jaar. Ons IKC is gehuisvest in een nieuw gebouw en voorzien van moderne materialen qua leermethoden, digiborden en leerlinglaptops.

Ons motto: Natuurlijk b(l)oeiend!

We laten ons scholen in het gedachtegoed van John Hattie om Leren Zichtbaar te maken. We werken samen met de kinderen aan hun persoonlijke doelen, maken dit zichtbaar d.m.v. succescriteria en denken vanuit termen als dit moet je nog leren en dit heb je geleerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrij
  • Samenwerkend
  • Lerende organisatie
  • Flexibel
  • Brede School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de vakantieopvang gaan de kinderen met grote regelmaat eropuit. Ze doen een kookworkshop bij de plaatselijke pizzeria, bezoeken Jeugdstad tijdens de kerstvakantie, ondernemen excursies naar de brandweer en de Broekpolder.

Een zeer gevarieerd binnen - en buitenprogramma o.l.v. gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven