het Christal

Pompenburgsingel 30 3135 PS Vlaardingen

  • Een kleurrijk geheel. In de kring wordt gezongen, gevierd en geleerd.
  • We hebben een ruim plein in een rustige woonwijk. Hier ziet u een feestelijke dag met de koningsspelen
  • De kleuters spelen graag op het verkeersplein
  • Een leergesprek met betrokken kinderen
  • U kijkt hier naar westzijde van de school met de lokalen van groep 5 t/m 8 en de ingang naar het plein en de fietsenstalling.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wat vinden ouders? 

"Met een gerust hart breng ik mijn kinderen al bijna 12 jaar naar deze school. Ze krijgen goed, christelijk onderwijs en leren daarnaast nog heel veel andere waardevolle vaardigheden." 

"Super leuke positief christelijke school. Een school waar de kinderen heerlijk zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar aandacht voor elkaar is en waar de oudere kinderen de kleintjes helpen. Onze dochter vraagt iedere zaterdag en zondag waarom ze niet naar school mag."

"Superfijne school: vaste club hardwerkende en betrokken leerkrachten, ouders die elkaar bijna allemaal kennen, fijne vieringen, chromebooks naast of ter vervanging van de werkboeken, ruimte voor cultuur, muziek, sport en dans, kleinschalig en gewoon goed onderwijs. Overgang naar middelbare school ook soepel. Goede aansluiting. Ik beveel deze school van harte aan!"

"Op Het Christal is Gods Woord het uitgangspunt waardoor er een stevige basis gelegd wordt. De kinderen mogen van daaruit groeien en ontwikkelen. Dat is kostbaar!"

"Het is geweldig te mogen zien dat de leerkrachten vanuit hun geloof de kinderen willen leren en laten ontdekken welke talenten ze hebben gekregen."

"Mijn kinderen krijgen onderwijs zoals we het graag zien. Naast de inhoudelijke vakken is er volop gelegenheid om het geloofsleven te verdiepen, vanuit bijbelverhalen, liederen en vieringen."

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven