IKC de Wereldwijzer

Erasmusplein 1 3132 EL Vlaardingen

  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht of pedagogisch medewerker verlof heeft of ziek is, zijn er verschillende mogelijkheden om een groep op te vangen.

Allereerst wordt er gekeken of er een invalkracht beschikbaar is. Lukt dat niet, dan zetten we groepen bij elkaar of zetten we een collega met andere taken in.

We willen geen groep naar huis sturen, dat doen we alleen als het echt niet anders kan. Naar huis sturen geldt alleen voor het onderwijs!

We vertellen dit de ouders liefst een dag van tevoren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie binnen het kindcentrum is volgens het leerstofjaarklassensysteem. Echter zijn de vakken zodanig per groep op elkaar afgestemd, dat kinderen een vak in een hogere of lagere groep mee kan doen.

De ouders hebben vanaf groep 6 de mogelijkheid om hun kind, buiten de eigen groep, mee te laten doen met hvo/gvo. Hiervoor komen vakdocenten op het kindcentrum.

Voor de creatieve vakken doet het kindcentrum mee met het "kunstenplan" vanuit de gemeente. Op projectbasis komt er in elke groep een vakdocent kunstzinnige oriëntatie.

Het kindcentrum beschikt over een aantal leerkrachten met de opleiding bewegingsonderwijs in de basisschool. De bewegingslessen, binnen en buiten de lestijden, worden gegeven door een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het kindcentrum is steeds in ontwikkeling en daardoor is het ondersteuningsprofiel een levend document. Het zal dan, ook wanneer de kwaliteiten binnen het team op een bepaald gebied voldoende zijn verhoogd, bijgesteld worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven