IKC Erasmus

Huijgensstraat 64 3131 WN Vlaardingen

Schoolfoto van IKC Erasmus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting respons:

100% van de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben de vragenlijst "Leerlingtevredenheid" ingevuld. De respons is voldoende. Daarom beschouwen wij de uitslag als betrouwbaar.

Algemeen:

De gemiddelde scores liggen ruim boven de voldoende. Wij zijn erg blij met deze scores.

Specifiek:

"Welk rapportcijfer geef je de school?"

De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,2.

Vragen over de school:

De leerlingen scoren gemiddeld een 6,66

- Hoogste score: "Hoe vindt je het op school?" scoorde een 7,3.

- Laagste score: "Vind je het leuk om met de kinderen van jouw klas om te gaan?" scoorde een 6,2.

Hoewel voldoende, is het belangrijk dat wij met de inzet van "De Vreedzame school" en Wereldburgerschap blijven inzetten op groepsvorming en welbevinden van onze leerlingen.

Vragen over de lessen op school:

De leerlingen scoren gemiddeld een 8,48

- Hoogste score: "Ben je tevreden over wat je leert op school?" scoorde een 8,7.

- Laagste score: "Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?" scoorde een 8,3.

Hoewel beide scores ruim boven een voldoende zijn, is het belangrijk dat wij kritisch blijven kijken naar ons aanbod op de inhoud van ons onderwijs en het geven van goede feedback aan de leerlingen.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting respons:

56% van de ouders heeft de vragenlijst "Oudertevredenheid" ingevuld. Hoewel wij blij zijn met het aantal respondenten, is voor een betrouwbaar resultaat meer respons nodig. Desalniettemin nemen wij deze resultaten erg serieus en zullen de benodigde acties uitzetten.

Algemeen:

De gemiddelde tevredenheid van de ouders over IKC Erasmus is 6,6. Een voldoende score.

Hoogst scorende onderdelen:

- In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school. Hierop scoorde de school een 7,2.

- Hoe veilig voelt uw kind zich op school? Hierop scoorde de school een 7,1.

Opmerking: We zijn blij met deze score. Wij streven ernaar om bij een volgend onderzoek een hogere score te halen. Dit willen wij bereiken door volop in te zetten met onze methodiek van "De Vreedzame School". 

Laagst scorende onderdelen:

- Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak. Hierop scoorde de school een 6,0.

- Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Hierop scoorde de school een 6,0.

Opmerking: Hoewel een voldoende score, zijn het twee belangrijke items die hoger zouden mogen scoren. Wij zullen beide onderdelen meenemen binnen ons aanbod en jaarplan.


Tevredenheid
6,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven