IKC Erasmus

Huijgensstraat 64 3131 WN Vlaardingen

Schoolfoto van IKC Erasmus

In het kort

Toelichting van de school

Betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat vinden wij belangrijk. Hier ligt een visie op leren onder die ook consequenties heeft voor de manier waarop alle andere betrokkenen in de school leren. Er is een lerende cultuur voor leerlingen en leraren. Dit leidt tot intrinsieke motivatie bij leerlingen en leerkrachten.  

Voor wereldwijze® kinderen staat het kind, zijn omgeving en die van de school centraal. De wereld om ons heen is de plek waar de vraagstukken van nu en de toekomst zich aandienen en worden opgelost. De plek waar we kinderen weloverwogen en verstandig mee willen leren omgaan, kritisch en oplossingsgericht. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven