IKC Van Kampen

Paterstraat 1 3131 CS Vlaardingen

  • Van elke jaargroep hebben we twee klassen
  • Twee keer per jaar organiseren we door de hele school heen een techniekdag
  • Ruimtelijk inzicht door theorie praktisch toe te passen
  • Schoolfoto van IKC Van Kampen
  • Een kind komt pas tot leren als het goed in zijn vel zit

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Van Kampen doen alle kinderen mee met de Cito eindtoets. Wij sluiten geen kinderen uit om op die manier een hoger gemiddelde te genereren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden twee maal per jaar middels het Cito leerlingvolgsysteem gemonitord. De resultaten worden verwerkt in een datamuur waarin trends en ontwikkelingen te zien zijn. De leerkrachten nemen met de zorgcoördinator twee maal per jaar de datamuur door tijdesn de groepsbesprekingen om op deze manier de accenten te leggen op het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven