IKC Van Kampen

Paterstraat 1 3131 CS Vlaardingen

  • Van elke jaargroep hebben we twee klassen
  • Twee keer per jaar organiseren we door de hele school heen een techniekdag
  • Ruimtelijk inzicht door theorie praktisch toe te passen
  • Schoolfoto van IKC Van Kampen
  • Een kind komt pas tot leren als het goed in zijn vel zit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Van Kampen werken we in de onderbouw met een flexibele organisatie.

Dit is een adaptief systeem dat ons de kans geeft alle kinderen op hun eigen tempo de groepen 1 t/m 4 te laten doorlopen. Dit zonder dat er sprake is van doublure, frustratie of te weinig uitdaging. Deze flexibele organisatie vervangt het, in onze ogen, achterhaalde jaarklassensysteem waarbij kinderen per schooljaar een klas opschuiven. Wie het tempo niet kon bijhouden deed een heel jaar extra en wie sneller ging moest gelijk een heel jaar overslaan.  

Centraal in de nieuwe organisatie staat dat niet meer de methode en het jaarsysteem bepalend zijn. Juist de leerling en zijn ontwikkeling staan centraal. Een kind schuift door naar de stof die aangeboden wordt in de volgende groep. Niet omdat het zomervakantie is geworden, maar omdat zijn instructiebehoefte past bij het niveau dat in de volgende groep geboden wordt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de wet passend onderwijs geven we ondersteuning aan alle leerlingen. 

We werken met drie basisniveaus. Voor leerlingen die hier buiten vallen, zowel aan de onder- als aan de bovenkant, organiseren wij adaptief onderwijs met behulp van ontwikkelingsperspectieven en indicatiestellingen voor extra ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven