IKC Van Kampen

Paterstraat 1 3131 CS Vlaardingen

  • IKC VanKampen heeft een basisschool, BSO, Peuterspeelzaal en Hele dagopvang
  • Alle pleinen hebben een natuurlijke uitstraling waar kinderen kunnen ontdekken en onderzoeken in de natuur
  • IKC vanKampen werkt met vakspecialisten. We hebben een reken-, taal- en leesdocent die alle lessen verzorgen. Verweking is digitaal

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op de venstersite van de Van Kampenschool. Op deze pagina geven wij u die visie waarop ons onderwijs gebaseerd is en clusteren we alle informatie die voor u van belang is bij een goede schoolkeuze. 

Een kind gaat per jaar ongeveer 1000 uur naar school. In 8 jaar is dat dus 8000 uur! Ga daarom nooit af op één mening of advies maar onderzoek goed welke school bij u, en uw kind, past.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken met vakspecialisten
  • natuur
  • techniek
  • klasoverstijgend werken
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC VanKampen werkt in groepsdoorbroken in clusters
Cluster 1/2, Paterstraat 1
Cluster 3, Willem Pijperstraat 1
Cluster 4/5, Willem Pijperstraat 1
Cluster 6/7, Paterstraat 1
Cluster 8, Curacaolaan 49

BSO
Avonturiers, Paterstraat 
Ontdekkers, Curacaolaan
Globbetrotters, Curacaolaan

HEDO
Regenbogen, Curacaolaan
Zonnestralen, Curacaolaan
Waterdruppels, Curacaolaan
Modderspetters, Curacaolaan

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de Van Kampen een kindcentrum is zijn we gefuseerd met een peuterspeelzaal, hele dag opvang en voor- en naschoolse opvang.

De opvangpartijen zijn onderdeel van Stichting Kinderopvang Vlaardingen die sinds 2014 is gefuseerd met de scholenstichting Meervoud. Samen vormen zij de stichting Un1ek voor onderwijs en opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven