IKC Van Kampen

Paterstraat 1 3131 CS Vlaardingen

  • Van elke jaargroep hebben we twee klassen
  • Twee keer per jaar organiseren we door de hele school heen een techniekdag
  • Ruimtelijk inzicht door theorie praktisch toe te passen
  • Schoolfoto van IKC Van Kampen
  • Een kind komt pas tot leren als het goed in zijn vel zit

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Welkom op de venstersite van de Van Kampenschool. Op deze pagina geven wij u die visie waarop ons onderwijs gebaseerd is en clusteren we alle informatie die voor u van belang is bij een goede schoolkeuze. 

Een kind gaat per jaar ongeveer 1000 uur naar school. In 8 jaar is dat dus 8000 uur! Ga daarom nooit af op één mening of advies maar onderzoek goed welke school bij u, en uw kind, past.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken met vakspecialisten
  • natuur
  • techniek
  • klasoverstijgend werken
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeel over 16 groepen. De onderbouwgroepen (9 groepen) zitten op de locatie Paterstraat. De bovenbouwgroepen (7 groepen) zitten op de locatie Willem Pijperstraat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
381
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de Van Kampen een kindcentrum is zijn we gefuseerd met een peuterspeelzaal, hele dag opvang en voor- en naschoolse opvang.

De opvangpartijen zijn onderdeel van Stichting Kinderopvang Vlaardingen die sinds 2014 is gefuseerd met de scholenstichting Meervoud. Samen vormen zij de stichting Un1ek voor onderwijs en opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven