KBS De Hoeksteen

Olmendreef 100 -102 3137 CR Vlaardingen

Spelen met blaadjes.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De directie heeft hoge verwachtingen van de leerkrachten. Net zoals de leerkrachten hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. In de wijk waarin de school staat, wonen gemiddeld genomen hoogopgeleide ouders. Daarom deelt de onderwijsinspectie de school in in schoolgroep 1. Dit maakt dat verwacht wordt dat we de hoogste CITO-scores halen van Nederland. Gemiddeld moet u denken aan een HAVO-advies. Daar moeten we met z'n allen echt hard voor werken. Aandacht voor lezen, rekenen en taal staat bij ons dus ook hoog op de prioriteitenlijst. Toch vinden we het bieden van een breed aanbod heel belangrijk. We zijn niet voor niks een basisschool. De basis draait volgens ons om meer dan de drie kernvakken. Een hoge CITO-score wil wel zeggen dat de kernvakken volgens CITO-normen gemiddeld goed beheerst worden. Hier doen we ons best voor, maar dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld een zorgleerling bij ons minder welkom is!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven