KBS De Hoeksteen

Olmendreef 100 -102 3137 CR Vlaardingen

Spelen met blaadjes.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De directie heeft hoge verwachtingen van de leerkrachten. Net zoals de leerkrachten hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. In de wijk waarin de school staat, wonen gemiddeld genomen hoogopgeleide ouders. Daarom deelt de onderwijsinspectie de school in in schoolgroep 1. Gemiddeld moet u denken aan een HAVO-advies. Daar moeten we met z'n allen echt hard voor werken. Aandacht voor lezen, rekenen en taal staat bij ons dus ook hoog op de prioriteitenlijst. Toch vinden we het bieden van een breed aanbod heel belangrijk. We zijn niet voor niets een basisschool. De basis draait volgens ons om meer dan de drie kernvakken. Een hoge score op de IEP Eindtoets wil wel zeggen dat de kernvakken volgens de IEP-normen goed worden beheersd. Hier doen we ons best voor, maar dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld een zorgleerling bij ons minder welkom is!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven