KBS De Hoeksteen

Olmendreef 100 -102 3137 CR Vlaardingen

Spelen met blaadjes.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS De Hoeksteen, één van de tien scholen van SIKO, Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs in Schiedam en Vlaardingen. Op deze site kunt u gegevens van onze school vinden vanuit DUO en de onderwijsinspectie. Daar waar nodig hebben wij de ruwe cijfers toegelicht. Wilt u een totaalbeeld van onze school dan nodigen wij u uit onze website te bezoeken, daar vindt u de schoolgids en sfeerbeelden van onze school. Wilt u de sfeer proeven en zien hoe wij onze visie waarmaken, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven