Avonturijn

van Hogendorplaan 1027 3135 BK Vlaardingen

Schoolfoto van Avonturijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof is geregeld door inzet van leerkrachten binnen het team of vanuit de vervangingspool van Siko. De leerlingen van een groep kunnen worden verdeeld over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wat biedt Avonturijn u en uw kind:

  • Peuterspeelzaal Avonturijn daar is uw kind welkom vanaf 21/2 jaar.
  • Er is één keer in de week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht.
  • Op school is er de mogelijkheid voor logopedie, fysiotherapie,ondersteuning van een gezinsspecialist.
  • Bij extra zorg rondom de ontwikkelingen van uw kind waar meerdere partijen bij betrokken zijn, bespreken wij dit met u en alle betrokkenen (=het ondersteuningsteam) in het Kind In Beeld Overleg = KIBO. 
  • Voor de ontwikkeling van de weerbaarheid van de kinderen en de sociale vaardigheden zijn er verschillende activiteiten onder schooltijd. In groep 2, 3 en 5 worden er judolessen gegeven, in groep 4 is er De leuke klas, in groep 6 weerbaarheidstraining en in groep 7 Take care.
  • Daarnaast kunnen kinderen die op het taal-/ leesgebied onvoldoende ontwikkeld zijn in groep 6 in een plusklas geplaatst worden. De leerkracht of onderwijsassistent geeft uw kind extra aandacht, begeleiding en oefentijd om het leerproces succesvol te laten verlopen. 
  • In groep 7 & 8 bestaat er de mogelijkheid om mee te doen aan de verlengde schooldag, extra aandacht, begeleiding en oefentijd op het gebied van taal en woordenschat.  Eis: geselecteerde, maar zeker gemotiveerde leerling. Voor de leerlingen van groep 7 is er ook studiekring.
  • Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om mee te doen aan muzieklessen na schooltijd

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle leerlingen maken op Avonturijn 25,5 uur per week.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van Avonturijn hebben 25,5 uur per week les.


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden vanaf 2014 Passend Onderwijs. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal, we gaan uit van talenten, capaciteiten en de eigenheid van kinderen. Uitgangspunten voor het onderwijs: Alle kinderen zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat bieden binnen het pedagogisch en didactisch kader van de school. We praten over een ondersteuningsleerling als er sprake is van een leerling met een specifieke hulpvraag waarvoor het reguliere aanbod niet toereikend is. Er wordt dan een beroep gedaan op specialisten in of om de school zoals SMW, Samenwerkingsverband, logopedie en fysiotherapie. Heeft de hulp niet het beoogde effect dan zal het KIBO op zoek gaan naar een vorm van onderwijs dat beter past bij het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven