Avonturijn

van Hogendorplaan 1027 3135 BK Vlaardingen

  • Schoolfoto van Avonturijn
  • Schoolfoto van Avonturijn
  • Schoolfoto van Avonturijn
  • Schoolfoto van Avonturijn
  • Schoolfoto van Avonturijn

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Avonturijn.
Onze schoolprestaties zijn betrouwbaar en genuanceerd, omdat ze afkomstig zijn van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.
Deze schoolprestaties liggen boven het landelijk gemiddelde en daar zijn wij trots op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Peutergroepen
  • Aandacht voor elkaar
  • Brede ontwikkeling
  • Plusklas, Verlengde schooldag
  • Continuerooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke ochtend gaat de deur tien minuten voor tijd open. U heeft dus genoeg tijd om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. De leerkrachten van de peutergroep en de groepen 1 staan buiten te wachten op de kinderen uit hun groep. Alle andere kinderen mogen zelfstandig naar binnen gaan. De leerkracht heet de kinderen dan welkom in de klas. 

Aan het eind van de dag lopen de leerkrachten van de peutergroep en de groepen 1, 2 en 3 met de kinderen mee naar buiten. De kinderen uit de overige groepen komen zelfstandig naar buiten. We vragen aan de ouders om achter het hek te wachten. 

Wij vragen u in de vakken te parkeren om boetes te voorkomen. Verder gaan wij ervan uit dat de meeste kinderen lopend naar school komen. Is de afstand te groot en komt u op de fiets is dat natuurlijk ook mogelijk. Houdt u alleen wel rekening met de beperkte ruimte voor de fietsen. Eventuele schade aan fietsen is voor eigen risico.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven