Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023 3135 BK Vlaardingen

Schoolfoto van Jenaplanschool Vlaardingen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Jenaplanschool Vlaardingen

Via deze gids informeren we u over de manier waarop wij het onderwijs vormgeven en kunt u lezen over de regels en afspraken binnen de school. 

We werken volgens het Jenaplanconcept. Hierin wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder kind. Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen. Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden we de leerstof aan die kinderen op de basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving, zoals leren samenwerken, plannen, communiceren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Dit maakt Jenaplanonderwijs tot een dynamische onderwijsvorm. 

Deze schoolgids zal een waardevolle bijdrage zijn bij het maken van een goede schoolkeuze. Wij stellen het erg op prijs om u door middel van een gesprek en een rondleiding te laten kennismaken met de dagelijkse praktijk in onze school. Is uw nieuwsgierigheid na het lezen van de schoolgids gewekt? Maak dan vooral een afspraak. Wij hopen u te mogen begroeten op onze school. 

Namens het team van de Jenaplanschool Vlaardingen

Arianne van Os

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • stamgroepen
  • gesprek, spel, werk en viering
  • plezier
  • zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven